Ava
Ava

SISEKORRAEESKIRJAD

 • Bravos viibimine on lubatud isikutel alates 18. eluaastast, klubil on õigus vanusepiiri muuta.
 • Sisenemisel esitada kehtiv pass, juhiluba või ID-kaart. Dokumendi puudumisel on turvamehel õigus sissepääs keelata.
 • Bravo külastaja poolt soetatud pääse kaotab kehtivuse klubist väljumisel
 • Bravo külastaja riietus on korrektne – spordiriided, meeste lühikesed püksid, plätud, rulluisud jms ei ole korrektne riietus – turvatöötajal on õigus riietuse tõttu külastajat klubisse mitte lubada; samas on keelatud viibida üleriietes – joped, tagid, mantlid saab jätta garderoobi
 • Bravo ei vastuta garderoobi antud riiete taskutesse jäetud asjade eest ning garderoobi ei võetavastu käekotte
 • Bravosse sisenemine ja klubis viibimine on keelatud isikutel, kes on tugevas alkoholijoobes, psühhotroopse aine mõju all, häirivad oma käitumisega teisi klubikülastajaid ja/või töötajaid – turvatöötajal on õigus taolisi isikuid klubisse mitte lubada ja/või isikud klubist eemaldada.
 • Bravo külastajal on keelatud endaga kaasa tuua alkoholi ja ka teisi jooke; samuti narkootilisi, psühhotroopseid vm uimastavaid aineid. Eelloetletud ainete tarbimine, omamine ja/või müümine klubis on keelatud - turvatöötajal on õigus ained konfiskeerida ja kodukorda rikkunud isik klubist eemaldada
 • Bravo külastajal on keelatud endaga kaasa tuua toiduaineid
 • Bravosse on keelatud sisenda relvaga või esemetega mis võivad osutuda ohtlikuks teiste külastajate ja/või töötajate elule ning tervisele, sealhulgas laskemoon, lõhkematerjal, kergesti süttivad- või mürkained, radioaktiivne materjal jms.
 • Bravos on turvatöötajatel õigus kontrollida klientide kõiki isiklikke asju ja teostada dokumentide kontrolli
 • Bravo külastajad peavad alluma turvameeste ja Bravo töötajate põhjendatud korraldustele, vastasel juhul on turvameeskonnal õigus korda rikkunud külastaja klubist eemaldada ja tõsisemate rikkumiste puhul rakendada sisenemiskeeldu.